dźwigni z położenia „Pquot; do każdego innego poło- ści, trzymając wciśnięty pedał hamulca, zaleca

silnika. uruchomienia silnika (pierwsze trzy czynności). Uwaga. Podczas rozruchu w okresie zimowym Silnik benzynowy w celu ułatwienia uruchamiania silnika zaleca się Niezależnie od tego, czy silnik jest zimny czy naciśnięcie na pedał przyspieszenia.

• Utrzymywać włączony rozrusznik przez 10 se- prędkości obrotowych; nie należy też gwałtownie

lampka kontrolna miga lub się świeci, oznacza dział „Obsługa bieżącaquot;). Jeśli poziom cieczy

renie pagórkowatym lub na drogach krętych. ru biegów z położenia „Pquot; lub „Nquot; do położenia

żenia przy włączonym zapłonie (kluczyk w położe- się przesunąć dźwignię wyboru biegów do poło-

URUCHAMIANIE read more SILNIKA (bez uprzedniego obrócenia kluczyka do poło- żenia „ONquot; niemożliwe jest powtórne włączenie

i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu twelve eleven. Zestaw wskaźników silnika. Świecenie się tej lampki podczas pracy do poziomu przyjętego za rezerwowy i należy

miast po jej zgaśnięciu należy włączyć rozrusz- fourteen. Lampka kontrolna włączenia świateł drogo-

się przegrzewa, nie należy kontynuować jazdy, wony zakres skali. lecz skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji

« »